Arxiv-aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 2015 yil

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risida ma’lumot – 2015 yil may.

“Teploelektroproekt” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining natijasi 2015 yil may oyi hisoblanadi.

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risida ma’lumot – 2015 yil sentyabr.

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi yakunlari — 2015 yil sentyabr