2017

Musobaqalar (tenderlar) va auksionlar, 2017 yilda amalga oshirilgan edi.