2016

Musobaqalar (tenderlar) va auksionlar, 2016 yilda amalga oshirilgan edi.