2015

Musobaqalar (tenderlar) va auksionlar, 2015 yilda amalga oshirilgan edi.