Loyihalar

O'zbekiston Respublikasi:

Bizning hayotga mujassam qilingan loyihalar

Issiqlik  elektr stansiyalar (IES) ( kondensasyon  turi)

 Tolimarjon  IES

yoqilg'i  gaz   (asosiy  va  zaxira)

 

2004 yilning noyabr oyida, 800 MW  quvvatiga  ega  1- blok    ishga tushirildi

Sirdaryo IES

yoqilg'igaz-mazut

 

1971dan  1981 yilgacha

10 × 300MW

Umumiy :  3000МW

Yangi-Angren IES 1-5 bl.

yoqilg'iko'mir,6-7 bl.

yoqilg'i: gaz-mazut

 

1980dan 1985 yilgacha

7 ×300 МW

Umumiy: 2100 МW

Toshkent IES

yoqilg'i: gaz-mazut

 

1963dan1971 yilgacha

12 × 160 МW

Umumiy:1920 МW

Navoiy IES

yoqilg'i: gaz-mazut

 Навоийская ТЭС

1960dan1979 yilgacha

2 × Р-50 МW, 2 × 200 МW, 1× ПТ-60 МW,                     

4× К-160 МW.

1250 МW- o'rnatilganquvvati.

Angren IES

yoqilg'i - ko'mir
 Ангенская ТЭС

1955dan1960yilgacha  4 × 150 МW ,

4 × 100 МWUmumiy: 1000 МW

Taxiatosh IES

yoqilg'i-gaz-mazut

 

1968dan1975 yilgacha3×100 МWva 2 × 200 МWUmumiy: 700 МW

Quyosh-yoqilg'i  issiqlikelektr  stantsiyasi

 

330 МW (ТIA)